Amplasament

Parcul industrial va fi realizat la ieșirea din comuna Işalniţa spre Craiova, pe un teren amplasat la aproximativ 200 m de DN6 –E70, cu acces din Strada Mihai Eminescu. Terenul, disponibil pentru investiții, are deschidere la strada de aproximativ 290 m și o adâncime variabilă 230-290 m.

Parcela propusă pentru construirea parcului industrial Ișalnița este liberă şi are asigurate următoarele utilități:

> rețea de alimentare cu energie electrică pentru iluminat;

> rețea de gaz metan;

> existența în apropiere a unei stații de alimentare cu combustibil;

Construcții existente în apropierea terenului studiat (spre vest): Depozit OMV.

Statutul juridic al terenului:

> terenul este situat în intravilanul localității şi aparține Primăriei comunei Ișalnița;

> fără interdicții temporare sau definitive de construire;

> terenul nu este înscris în lista cuprinzând monumentele istorice din România;