CRAIOVA

Apartenența comunei Ișalnița la teritoriului administrativ al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “Zona Metropolitană Craiova”, alături de Municipiul Craiova și alte comune învecinate, contribuie înlăturarea disparităților dintre localități și mai ales la creșterea competitivității economice a localităților din zona metropolitană față de teritoriile învecinate. 

DOLJ

Principalul avantaj din punct de vedere al localizării este poziționarea Județului Dolj pe granița cu Bulgaria și accesul direct, pe circa 150 km, la fluviul Dunărea.

ROMÂNIA

Parcul Industrial Ișalnița este avantajat datorită poziționării sale în cadrul unuia din cei 7 poli de creștere urbană de pe plan național, situându-se în Zona funcțională a Polului de Creștere Urbană Craiova.