Proiectul își propune îmbunătățirea infrastructurii publice rurale prin realizarea Parcului Industrial Ișalnița - Comuna Ișalnița, Județul Dolj.

Necesitatea acestui proiect este justificată de caracteristicile zonei, a situației infrastructurii publice, a nevoilor grupurilor țintă, a îndeplinirii obiectivelor strategice și se concretizează în creșterea atractivității zonei, dezvoltarea mediului de afaceri local prin creșterea competitivității și eficienței întreprinderilor existente și atragerea de investitori care să fructifice, într-un mod sustenabil, potențialul industrial deținut. Işalniţa va fi un centru economic dinamic, cu infrastructura rutieră şi tehnico edilitară dezvoltată şi structuri moderne pentru susținerea afacerilor.

Obiectivul general al proiectului este îmbunătățirea infrastructurii de afaceri, a serviciilor, creșterea interesului potențialilor investitori şi atragerea de noi investiții în comuna Ișalnița, respectiv în Zona Metropolitană Craiova.