AVANTAJE FISCALE

Rezidenții Parcului Industrial Ișalnița se bucură de facilități multiple, cum ar fi:

 

> scutire de la plata taxelor percepute pentru modificarea destinației sau pentru scoaterea din circuitul agricol a terenului aferent parcului industrial;

> scutire de la plata impozitului pe terenuri, corespunzător terenului aferent parcului industrial;

> scutire de la plata impozitului pe clădiri, corespunzător clădirilor care fac parte din infrastructura parcului industrial;

> cu acordul autorităților publice locale, scutiri, de la plata oricăror taxe datorate bugetelor locale ale UAT pentru eliberarea oricăror certificate de urbanism, autorizații de construire şi/sau autorizații de desființare de construcții pentru terenurile şi clădirile din infrastructura parcului, ce fac parte integrantă din parcul industrial;

> alte facilități ce pot fi acordate, potrivit legii, de autoritățile administrației publice locale.

Facilitățile se pot acorda atât pentru investițiile deja realizate, cât şi pentru investiții în curs de realizare, procedura şi condițiile de acordare fiind reglementate de Ordinul MDRAP nr. 2980 din 2013 privind aprobarea condițiilor de acordare a măsurilor de sprijin pentru investițiile realizate în parcurile industrial.