Oportunități locale

Parcul industrial Ișalnița reprezintă o structură de sprijinire a afacerilor, care, prin facilitățile oferite, contribuie la revigorarea și dezvoltarea economiei locale și regionale, creșterea nivelului de trai, atragerea investițiilor și crearea de noi locuri de muncă.

Înființarea Parcului Industrial Ișalnița se traduce în crearea de noi oportunități în ceea ce privește nivelul de dezvoltare local, contribuind la creșterea nivelului remunerației medii, calitatea locurilor de muncă, calitatea infrastructurii rutiere și tehnico-edilitare, precum și calitatea serviciilor publice.

De asemenea, înființarea și funcționarea unui parc industrial ar putea contribui la atingerea unor obiective și priorități de dezvoltare amintite în Strategia de Dezvoltare Locală a comunei Ișalnița: