POZIȚIONARE

> poziționarea Județului Dolj pe granița cu Bulgaria și accesul direct, pe circa 150 km, la fluviul Dunărea;

> apartenența comunei Ișalnița la teritoriului administrativ al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “Zona Metropolitană Craiova”, alături de Municipiul Craiova și alte 16 comune învecinate;

> parcul Industrial Ișalnița este avantajat, în primul rând datorită poziționării sale în cadrul unuia din cei 7 poli de creștere urbană, situându-se în Zona funcțională a Polului de Creștere Urbană Craiova.