Parcul industrial Ișalnița reprezintă o structură de sprijinire a afacerilor, care, prin facilitățile oferite, contribuie la revigorarea și dezvoltarea economiei locale și regionale, creșterea nivelului de trai, atragerea investițiilor și crearea de noi locuri de muncă. Constituirea Parcului industrial Ișalnița atrage după sine o serie de oportunități la nivel local, contribuind în primul rând la creșterea calității vieții în zona comunei Ișalnița și la diversificarea economiei rurale. Astfel, având avantajul unei poziționări strategice, dezvoltarea investiției va duce la:

inițierea şi dezvoltarea cooperării dintre autoritățile administrației locale şi sectorul industrial din zonă, prin simplificarea procedurilor pentru obținerea avizelor necesare investițiilor;

susținerea întreprinzătorilor mici şi mijlocii și crearea cadrului de dezvoltare a parteneriatului dintre mediul de afaceri și administrațiile publice locale, având ca scop dezvoltarea economică și socială a comunei, respectiv a județului;

atragerea de agenți economici producători;

 

utilizarea eficientă a resurselor materiale din județ (materii prime industriale, agricole, textile);

 

creșterea gradului de ocupare a forței de muncă din zonă.