Funcțiune

Circulații auto

Circulații pietonale (în spațiile comune)

Spații verzi

Suprafață rezervată construcțiilor din Etapa I

Suprafață de teren pentru investiții private (etapele I și II)

Suprafață de teren pentru investiții private (teren de sport)

Arie (mp)

16861,05

5548,52

16590,64

3284,74

38711,79

1431,36

POT (%)